Pytania i odpowiedzi

photo

Jeśli nie znaleźli Państwo na naszym portalu odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania, prosimy napisać do nas na adres redakcja@care4you.pl lub kontakt@care4you.pl. Odpowiedź otrzymają Państwo najszybciej jak to będzie możliwe.

Portal zastrzega, że wszelkie informacje, odpowiedzi itp. znajdujące się w niniejszym serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zastąpią wizyty u lekarza czy specjalisty. Za treść artykułów i opinie serwis „Care4You.pl – Portal informacyjny dla osób starszych i ich rodzin ®” nie ponosi odpowiedzialności.

1. Na jaką pomoc finansową może liczyć opiekun osoby starszej?
Opiekun osoby starszej często nie zdaje sobie sprawy, że nie musi być pozostawiony sam sobie sprawując pieczę nad starszymi bliskimi. Może bowiem liczyć na finansową pomoc od państwa oraz wsparcie wykwalifikowanej pielęgniarki. Pomoc finansowa występuje jako zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny i zasiłek opiekuńczy.

2. Co to jest dodatek pielęgnacyjny?
Dodatek pielęgnacyjny należy się osobom, wobec których lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych potwierdzi całkowity brak zdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, czyli takim, których sprawność jest ograniczona na tyle, że wymagają długotrwałej bądź stałej pomocy innej osoby dla zaspokojenia swych podstawowych potrzeb. Ponadto ubiegać się o dodatek może każdy emeryt i rencista niezdolny do samodzielnej egzystencji oraz ci, którzy ukończyli 75. rok życia – oprócz osób, które przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym bądź pielęgnacyjno-opiekuńczym.

3. Co to jest zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek pielęgnacyjny skierowany jest do osób niezdolnych do samodzielnego egzystowania. Przyznaje się go w celu pokrycia choć części wydatków związanych z zapewnieniem opieki i pomocy przez inną osobę. Przysługuje on każdemu od 75. roku życia, jednak nie tym, którzy otrzymują już dodatek pielęgnacyjny.

4. Co to jest zasiłek opiekuńczy
Zasiłek opiekuńczy należy się on wszystkim tym, których stan zdrowia wymaga ciągłej pieczy drugiej osoby i którzy ukończyli 14 lat, gdy zaistnieje konieczność stałego nadzoru i opieki nad osobą starszą, która nie jest w stanie sama sobie poradzić w codziennych zadaniach. Mogą to być rodzice, teściowie, rodzeństwo, współmałżonkowie, wnuki, dziadkowie oraz dzieci, jeśli tylko zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym razem z ubezpieczonym podczas sprawowania opieki. W momencie, gdy opieka roztacza się nad osobą starszą, wypłaca się zasiłek na okres 14 dni w roku kalendarzowym, jednak nie dłużej niż 60 dni łącznie nad innymi członkami rodziny w całym roku. Skorzystać z niego można jedynie, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogliby zająć się chorą osobą. Miesięczna wartość zasiłku to 80 procent podstawy jego wymiaru.