O nas

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom w zakresie wsparcia informacyjnego, uruchomiliśmy portal poświęcony tematyce związanej z funkcjonowaniem osób starszych w społeczeństwie, ich codziennej aktywności oraz relacjami z bliskimi.

www.care4you.pl
senior, osoby starsze, 65+, domy pomocy społecznej, domy opieki, dps, opieka nad osobami starszymi, informacje dla seniorów osób starszych i ich rodzin

Jesteśmy mocno zaangażowani w problematykę opieki społecznej od ponad 15 lat i chcemy nieść wsparcie dla wszystkich zainteresowanych zarówno dla osób starszych jak i osób z najbliższego otoczenia w tym rodzin, bliskich, przyjaciół.

Nasz Zespół składa się z kilkunastu osób z wysokimi kwalifikacjami, kierunkowym wykształceniem i wieloletnim doświadczeniem. Zespół “Care4You.pl – Portal informacyjny dla osób starszych i ich rodzin ®” to uznane autorytety, specjaliści w środowisku, trenerzy, pracownicy naukowi.

Serdecznie zapraszamy Państwa nie tylko do stałego odwiedzania naszego portalu ale przede wszystkim do aktywnego uczestnictwa.

Z pozdrowieniami
Zespół Care4You