Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.2)) Minister Zdrowia wydał w dniu 6 grudnia 2013 r. rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. W Rozporządzeniu określony został […]