Gospodarstwo opiekuńcze dla seniorów

Gospodarstwo opiekuńcze dla seniorów – W trosce o seniorów na obszarach wiejskich Jak podaje na swoich stronach internetowych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, cyt.: „jednym z najważniejszych wyzwań dla rozwoju kraju są niekorzystne trendy demograficzne, w tym istotny wzrost odsetka osób starszych w społeczeństwie. Polska jest najszybciej starzejącym się krajem Unii Europejskiej. Starzenie się na […]

Narty dla seniorów

Narty dla seniorów Społeczeństwo zmienia swoje zachowania, coraz bardziej dba o zdrowie, zmienia styl żywienia i co ważne – zaczyna rozumieć sport, wprowadzając go do swojej codzienności na stałe. Jeżeli uważacie, że te zmiany dotyczą tylko osób w sile wieku – mylicie się. Zmiany zauważa się także wśród ludzi na emeryturze, którzy zaczynają rozumieć, jak […]